dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


รูปภาพกิจกรรม
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มกราคม 2014
ชื่ออัลบั้ม : โรงพยาบาลดารารัศมี รับการตรวจเยี่ยมจาก พตร. และคณะ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 25 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : วันคล้ายวันสถาปนาโณงพยาบาลดารารัศมี ครบรอบ 33 ปี
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 50 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยและสาธารณภัย
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 19 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงพยาบาลดารารัศมีคัพ ประจำปี 2556
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 40 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 ตุลาคม 2013
ชื่ออัลบั้ม : อบรมสัมมนา หลักสูตรผู้นำหน่วย ระดับ หัวหน้าสถานีตำรวจ ภ.5 / ภ.6 และหน่วยงานสมทบ
รายละเอียด:
จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1
Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th