dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 วันสถาปณา รพ.ดารารัศมี 26 ธันวาคม 2557
วันที่ 12/01/2015   09:19:20
รายละเอียดและรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขประกอบงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโร article
วันที่ 04/12/2014   16:24:12
ร่างขอบเขต TOR งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัด ตำรวจภูธร ภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ article
วันที่ 08/12/2014   08:12:47
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะเข้าพบ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ตร.ภ.6 และ รองผบช.ภ.6
วันที่ 28/11/2014   14:51:02
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะเข้าพบ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ตร.ภ.5 article
วันที่ 28/11/2014   14:41:24
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th