ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 วันสถาปณา รพ.ดารารัศมี 26 ธันวาคม 2557
รายละเอียดและรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขประกอบงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโร article
ร่างขอบเขต TOR งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัด ตำรวจภูธร ภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ article
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะเข้าพบ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ตร.ภ.6 และ รองผบช.ภ.6
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะเข้าพบ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ตร.ภ.5 article
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th