dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 วันปิยมหาราช article
วันที่ 29/10/2015   11:22:19
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รพ. จัดรายการวิทยุ "รู้ทันโรค กับ โรงพยาบาลดารารัศมี"
วันที่ 21/10/2015   11:33:11
ภาพกิจกรรม รดน้ำดำหัว พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร.
วันที่ 30/04/2015   16:00:43
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล มอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับ ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ
วันที่ 30/04/2015   15:45:42
ภาพกิจกรรม โครงการจิตอาสา ชาวดารารัศมีทำดีเพื่อพ่อ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2558 article
วันที่ 17/02/2015   14:29:08
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th