dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ.5) หน.ดร.รพ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์รักษ์(สุขภาพ)แม่
วันที่ 25/11/2016   11:27:19
โครงการ "อบรมจริยธรรมในองค์กร"
วันที่ 23/07/2016   11:33:19
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. ได้ร่วมตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ
วันที่ 12/05/2016   10:15:20
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการป้องกันอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลดารารัศมี
วันที่ 11/05/2016   10:47:29
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลดารารัศมี วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
วันที่ 20/04/2016   16:20:20
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th