ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

 พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ.5) หน.ดร.รพ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์รักษ์(สุขภาพ)แม่
โครงการ "อบรมจริยธรรมในองค์กร"
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. ได้ร่วมตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการป้องกันอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลดารารัศมี
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลดารารัศมี วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th