dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย article
วันที่ 04/10/2013   09:31:00
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายการซ้อมแผนสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่
วันที่ 13/09/2013   08:52:08
ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมกันประชุม 5 ส. article
วันที่ 10/09/2013   10:25:45
โรงพยาบาลดารารัศมี
วันที่ 18/06/2013   15:23:32
++โรงพยาบาลดารารัศมีเปิดให้บริการนวดแผนไทย และ ฝังเข็ม
วันที่ 15/12/2012   21:18:40
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th