dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 งานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ article
วันที่ 12/11/2014   09:40:33
ผบก.ดร.รพ.ดร รับมอบเงินบริจาค จาก Prolab article
วันที่ 07/11/2014   16:12:32
พิธีบวงสรวงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงพยาบาลดารารัศมี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 article
วันที่ 04/11/2014   09:38:32
พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2557 article
วันที่ 04/11/2014   08:34:28
โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" article
วันที่ 28/10/2014   09:54:32
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th