dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี ขอเชิญร่วมบูชา "รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี" article
วันที่ 14/07/2020   15:14:06
โครงการ "ตู้ปันสุขโรงพยบาลรัศดารารัศมี เพื่อประชาชน"
วันที่ 18/05/2020   08:34:34
ประกาศจากทางโรงพยาบาล เรื่อง การงดส่งยาทางไปรษณีย์ article
วันที่ 14/05/2020   16:07:31
ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง
วันที่ 17/04/2020   13:49:37
"ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงบริการ"
วันที่ 10/04/2020   15:06:39
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th