dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี 

 ตรวจสุขภาพฟันและถอนฟันฟรี จำกัดจำนวน 10 ราย !!!! article
วันที่ 20/10/2020   11:49:08
คลินิกจมูก ไซนัส และภูมิแพ้ เปิดให้บริการตรวจนอกเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น. article
วันที่ 21/08/2020   15:47:54
คลินิกจักษุ เปิดให้บริการตรวจตานอกเวลา ทุกวันจันทร์ เวลา 16.00 น. - 19.00 น. article
วันที่ 21/08/2020   15:48:27
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี ขอเชิญร่วมบูชา "รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี" article
วันที่ 14/07/2020   15:14:06
โครงการ "ตู้ปันสุขโรงพยบาลรัศดารารัศมี เพื่อประชาชน"
วันที่ 18/05/2020   08:34:34
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th