dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


กิจกรรมโรงพยาบาล


พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ให้การสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองสารเสพติด แก่ ตร.ภ ๕
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ พร้อมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ให้การสนับสนุนในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แก่ตำรวจภูธรภาค ๕
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เสริมสร้างความรู้และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมคุ้มแก้
เมือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ บ้านสะลวงใน ต.สะลวง อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจโรงพยาบาลดารารัศมี ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงพยาบาลดารารัศมี article
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. เข้าตรวจเยี่ยม ทีมตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๓ ณ สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือข้อราชการกับ พ.ต.อ.สุรพงศ์ บุญยืน ผกก.สภ.สันทราย
เมื่อวันที่ 11มกราคม 2563 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นพ(สบ5) หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนบริการประชาชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ article
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ5)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งนอก อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR TRAINING) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ article
พิธีถวายพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้านวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th