ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


เรื่องน่ารู้


ความสัมพันธ์ชองลักษณะงานต่อภาวะสุขภาพของ ข้าราชการตำรวจ
ปัจจัยพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการตำรวจ
ทัศนคติของผู้มารับบริการ
20 เคล็ดลับช่วยให้ตัวเองดู "เด็ก" ลง article
10 เหตุผลน่ายี้ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อยากสุขภาพดีต้องมองข้าม ! article
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th