dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 ประกาศสอบราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab. (30s) จำนวน 2,100 กล่องarticle
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2558article
ประกาศสอบราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน 16 รายการ 28,175 testarticle
ประกาศสอบราคาชื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัติ แบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิดarticle
ประกาศ สอบราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัติแบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด จำนวน 1 รายการ จำนวน 5000 รายarticle
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕article
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖article
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕article
รายชื่อบริษัทที่มายื่นซอง สอบราคา Atorrastatin 40mg. tab. (30's)article
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th