dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

 

 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ

  

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท (ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศร่างขอบเขตงานการจ้างตรวจสุขภาพ (สิ้นสุดประกาศ 27 ธันวามคม 2559)
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีพัสดุที่จัดซื้อตามรายการดังต่อไปนี้

[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th