dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

 พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี 
ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 
และหน่วยบินตำรวจ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ "โรงพยาบาลดารารัศมี
โรงพยาบาลตำรวจเคียงข้างดูแลสุขภาพตำรวจและประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาเทิดไท้มหาราชา"
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ บ้านหนองแขม ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
กิจกรรมโรงพยาบาล

พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร. พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลดารารัศมีได้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
พิธีรับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกีตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมทดสอบสมรรถนะร่างกาย ของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 article
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ รรท.พตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 article
การแข่งขันกีฬาสี บก.ตชด.ภาค ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ article
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสิ่งแวดล้อม article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ article
พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ณ ตำรวจภูธร ภาค ๕ และ บก.ตชด ภาค ๓ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เอก สังสนานนท์ รองผบ.ตร. และคณะ เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๗
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วยผบ.ตร. และคณะ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
โรงพยาบาลดารารัศมี รับการตรวจเยี่ยมจาก พตร. และคณะ article
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลดารารัศมี article
กิจกรรมวันคลัายวันสถาปนาโรงพยาบาลดารารัศมี ครบรอบ 33 ปี article
โรงพยาบาลดารารัศมีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ อำเภอขุนยวม
++ทีมพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสันทราย article
++ ทีมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมไปศึกษาดูงาน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง article
++โรงพยาบาลดารารัศมี จัดการอบรม โครงการสร้างทีมคุณภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร
***โครงการเด็กไทยฟันดี
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th