dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวรับสมัครงาน

 

ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจ 

 

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยวิธีพิจารณาความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

หยุดรับสมัคร ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.

โดยตำแหน่งที่จะบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว มีดังนี้

1.  พยาบาลระดับ 3 จำนวน                  3 อัตรา

2.  พนักงานธุรการระดับ 2 จำนวน         1 อัตรา

3.  พนักงานธุรการระดับ 1 จำนวน          2 อัตรา

4.  พนักงานทั่วไประดับ 1 จำนวน           3 อัตรา

 

ระเบียบประกาศรับสมัครงาน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th