dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article

 

ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ

และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕

โดยมี พ.ต.อ.สรรภัทร  ปราบพุฒซา  รอง ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน

เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมโรงพยาบาล

พิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี article
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. และคณะเข้าร่วมติดตามการดำเนินการ โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ และตรวจกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการลักลอบการหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลดารารัศมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย รพ.ดารารัศมี ประจำปี 2563 “
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ของบก.ตม.๕"
ทีมแพทย์ พยาบาล ได้ร่วมสนับสนุนภาระกิจ การทดสอบสมรรถภาพแก่ขตร.สังกัด กองบังคับการ ตำรวจท่องเที่ยว ๒
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2563
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ให้การสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองสารเสพติด แก่ ตร.ภ ๕
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ พร้อมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ให้การสนับสนุนในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แก่ตำรวจภูธรภาค ๕
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เสริมสร้างความรู้และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมคุ้มแก้
เมือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ บ้านสะลวงใน ต.สะลวง อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจโรงพยาบาลดารารัศมี ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงพยาบาลดารารัศมี article
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. เข้าตรวจเยี่ยม ทีมตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๓ ณ สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือข้อราชการกับ พ.ต.อ.สุรพงศ์ บุญยืน ผกก.สภ.สันทราย
เมื่อวันที่ 11มกราคม 2563 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นพ(สบ5) หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนบริการประชาชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ article
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ5)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งนอก อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR TRAINING) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ article
พิธีถวายพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้านวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร. พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลดารารัศมีได้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
พิธีรับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกีตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมทดสอบสมรรถนะร่างกาย ของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 article
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ รรท.พตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 article
การแข่งขันกีฬาสี บก.ตชด.ภาค ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ article
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสิ่งแวดล้อม article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ article
พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ณ ตำรวจภูธร ภาค ๕ และ บก.ตชด ภาค ๓ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เอก สังสนานนท์ รองผบ.ตร. และคณะ เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๗
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วยผบ.ตร. และคณะ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
โรงพยาบาลดารารัศมี รับการตรวจเยี่ยมจาก พตร. และคณะ article
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลดารารัศมี article
กิจกรรมวันคลัายวันสถาปนาโรงพยาบาลดารารัศมี ครบรอบ 33 ปี article
โรงพยาบาลดารารัศมีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ อำเภอขุนยวม
++ทีมพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสันทราย article
++ ทีมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมไปศึกษาดูงาน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง article
++โรงพยาบาลดารารัศมี จัดการอบรม โครงการสร้างทีมคุณภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร
***โครงการเด็กไทยฟันดี
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th