dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ติดต่อสอบถาม

 

โรงพยาบาลดารารัศมี  สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่ เลขที่  101 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50180

 

เบอร์โทรติดต่อ 053-299167 ต่อ 401 

 โทรสาร 053-297385 

  Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th