dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 โรงพยาบาลดารารัศมีCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 109 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร :  053-297207โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahotpital.go.th