dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR TRAINING) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่ article

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี
ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(CPR TRAINING) ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.เชียงใหม่,ฝอ.บก.ตม๕, กก.บคด.บก.ตม5, ฝท.บก.ตม5, กก.สส.บก.ตม๕, ตม.จว.แม่ฮ่องสอน, ตม.จว.ลำพูน, ตม.จว.ลำปางและ ตม.จว.อุตรดิตย์ รวม 45 นาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตม.จว.เชียงใหม่
กิจกรรมโรงพยาบาล

พิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี article
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. และคณะเข้าร่วมติดตามการดำเนินการ โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ และตรวจกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการลักลอบการหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
โรงพยาบาลดารารัศมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย รพ.ดารารัศมี ประจำปี 2563 “
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ให้ความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ของบก.ตม.๕"
ทีมแพทย์ พยาบาล ได้ร่วมสนับสนุนภาระกิจ การทดสอบสมรรถภาพแก่ขตร.สังกัด กองบังคับการ ตำรวจท่องเที่ยว ๒
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2563
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ให้การสนับสนุนชุดตรวจคัดกรองสารเสพติด แก่ ตร.ภ ๕
พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ พร้อมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ให้การสนับสนุนในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แก่ตำรวจภูธรภาค ๕
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เสริมสร้างความรู้และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมคุ้มแก้
เมือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ บ้านสะลวงใน ต.สะลวง อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมข้าราชการตำรวจโรงพยาบาลดารารัศมี ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงพยาบาลดารารัศมี article
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. เข้าตรวจเยี่ยม ทีมตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๖๓ ณ สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมร่วมหารือข้อราชการกับ พ.ต.อ.สุรพงศ์ บุญยืน ผกก.สภ.สันทราย
เมื่อวันที่ 11มกราคม 2563 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นพ(สบ5) หน.ดร.รพ.ตร. พร้อมพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนบริการประชาชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ article
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ5)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโป่งนอก อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่
พิธีถวายพานพุ่มและทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันคล้านวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร. พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลดารารัศมีได้เข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
พิธีรับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกีตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
กิจกรรมทดสอบสมรรถนะร่างกาย ของข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่
พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 article
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธ์ รรท.พตร. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 article
การแข่งขันกีฬาสี บก.ตชด.ภาค ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ article
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสิ่งแวดล้อม article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธร ภาค ๕ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ article
พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา ณ ตำรวจภูธร ภาค ๕ และ บก.ตชด ภาค ๓ article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เอก สังสนานนท์ รองผบ.ตร. และคณะ เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๗
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมต้อนรับ พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ ผู้ช่วยผบ.ตร. และคณะ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗
โรงพยาบาลดารารัศมี รับการตรวจเยี่ยมจาก พตร. และคณะ article
กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลดารารัศมี article
กิจกรรมวันคลัายวันสถาปนาโรงพยาบาลดารารัศมี ครบรอบ 33 ปี article
โรงพยาบาลดารารัศมีร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ อำเภอขุนยวม
++ทีมพัฒนาคุณภาพ เดินทางไปดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสันทราย article
++ ทีมพัฒนาคุณภาพ จัดกิจกรรมไปศึกษาดูงาน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง article
++โรงพยาบาลดารารัศมี จัดการอบรม โครงการสร้างทีมคุณภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร
***โครงการเด็กไทยฟันดี
กิจกรรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th