dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวามคม ๒๕๖๐ พล.ต.ท วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีเปิดห้องตรวจรักษาผู้ป่วยในและห้องตรวจรักษากายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลดารารัศมี
วันที่ 12/02/2018   09:07:59

 เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวามคม ๒๕๖๐ 

พล.ต.ท วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. 
เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นประธานในพิธีเปิดห้องตรวจรักษาผู้ป่วยในและห้องตรวจรักษากายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลดารารัศมี

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพฟันและถอนฟันฟรี จำกัดจำนวน 10 ราย !!!! วันที่ 20/10/2020   11:49:08 article
คลินิกจมูก ไซนัส และภูมิแพ้ เปิดให้บริการตรวจนอกเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น. วันที่ 21/08/2020   15:47:54 article
คลินิกจักษุ เปิดให้บริการตรวจตานอกเวลา ทุกวันจันทร์ เวลา 16.00 น. - 19.00 น. วันที่ 21/08/2020   15:48:27 article
มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี ขอเชิญร่วมบูชา "รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี" วันที่ 14/07/2020   15:14:06 article
โครงการ "ตู้ปันสุขโรงพยบาลรัศดารารัศมี เพื่อประชาชน" วันที่ 18/05/2020   08:34:34
ประกาศจากทางโรงพยาบาล เรื่อง การงดส่งยาทางไปรษณีย์ วันที่ 14/05/2020   16:07:31 article
ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 17/04/2020   13:49:37
"ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงบริการ" วันที่ 10/04/2020   15:06:39
บริการส่งยาทางไปรษณีย์ วันที่ 24/04/2020   16:05:09 article
พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผู้บังคับการ ดร.รพ.ตร นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา’สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’ วันที่ 03/12/2018   14:12:15
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ 26/07/2018   15:27:14
พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร.รพ.ตร. ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตา เพื่อใช้คัดกรองโรคต้อหิน และโรคทางประสาทตาชนิดต่างๆ วันที่ 28/05/2018   15:19:26
เมื่อ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ พล.ต.ต.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. วันที่ 17/04/2018   10:44:52
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. วันที่ 17/04/2018   10:45:06
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ รรท.ผบก.ดร.รพ.ตร. นำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลดารารัศมี เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร วันที่ 18/10/2017   11:33:14
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร. พร้อมคณะพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมกับ ตชด.ภาค ๓, เทศบาลตำบลแม่ริม และ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมกันปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลดารารัศมี วันที่ 15/09/2017   15:20:12
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร. มอบช่อดอกไม้และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร ดร.รพ.ตร. วันที่ 23/06/2017   11:07:59
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป1) พร้อมด้วย พล.ต.ท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และคณะเข้าตรวจเยี่ยม วันที่ 29/05/2017   15:02:59
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นพ.(สบ๕) หน.ดร. และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๓๓ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ วันที่ 03/04/2017   11:51:01
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ๕) หน.รพ.ดารารัศมี และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐วัน) วันที่ 23/01/2017   11:21:41
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ ๕) หัวหน้าโรงพยาบาลดารารัศมี เป็นประธาน วันที่ 27/12/2016   16:17:39
หัวหน้าโรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมรับการตรวจเยี่ยม พล.ต.ท. เดชา บุตรน้ำเพชร รรท ผู้ช่วย ผบ.ตร. วันที่ 27/12/2016   16:16:01
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ๕) หัวหน้าโรงพยาบาลดารารัศมี ได้ทำพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสมทบทุนมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี วันที่ 17/11/2016   14:24:00
พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ.5) หน.ดร.รพ.ตร. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์รักษ์(สุขภาพ)แม่ วันที่ 25/11/2016   11:27:19
โครงการ "อบรมจริยธรรมในองค์กร" วันที่ 23/07/2016   11:33:19
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. ได้ร่วมตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจ วันที่ 12/05/2016   10:15:20
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการป้องกันอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลดารารัศมี วันที่ 11/05/2016   10:47:29
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลดารารัศมี วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 วันที่ 20/04/2016   16:20:20
วันที่ 1 เมษายน 2559 พ.ต.อ.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ นายแพทย์(สบ ๕) หน.ดร. พร้อมคณะพยาบาล โรงพยาบาลดารารัศมี ได้เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี กก.ตชด.33 (สำหรับสมาชิก) วันที่ 12/04/2016   09:12:16
พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล พตร. พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลดารารัศมี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 10/03/2016   15:08:32
พล.ต.ต. สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร. มาปฏิบัติภารกิจอัดเทปโทรทัศน์รายการ "ตำรวจภาค5ประชาอุ่นใจ". ทางช่อง wetv เพื่อประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลดารารัศมี ทางเคเบิลทีวีและทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในเช้าวันที่ 10 มีนาคม 2559 วันที่ 10/03/2016   13:35:59
"สัปดาห์ตำรวจ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา เทิดไท้มหาราชา" วันที่ 02/12/2015   10:52:44
สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก วันที่ 29/10/2015   11:33:36
วันปิยมหาราช วันที่ 29/10/2015   11:22:19 article
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รพ. จัดรายการวิทยุ "รู้ทันโรค กับ โรงพยาบาลดารารัศมี" วันที่ 21/10/2015   11:33:11
ภาพกิจกรรม รดน้ำดำหัว พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. วันที่ 30/04/2015   16:00:43
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล มอบกระเช้าของขวัญ ต้อนรับ ผศ.นพ.สมพันธ์ ผดุงเกียรติ วันที่ 30/04/2015   15:45:42
ภาพกิจกรรม โครงการจิตอาสา ชาวดารารัศมีทำดีเพื่อพ่อ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2558 วันที่ 17/02/2015   14:29:08 article
พล.ต.ท.สมบูรณ์ ตันตระกูล พตร. พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงาน แก่โรงพยาบาลดารารัศมี โดยมี พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวัน 15 มกราคม 2558 วันที่ 06/02/2015   14:28:53 article
ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตร. โดย พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร ที่ปรึกษา(บร ๒๑) วันที่ 06/02/2015   11:06:20 article
ภาพบรรยากาศการเข้าพบหน่วยงานต่งๆ ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 20/01/2015   09:47:27 article
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. เข้าพบ พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผบช.ศชต. วันที่ 20/01/2015   09:29:07
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. เข้าพบ ผบช.ภ๕ พร้อมรอง ผบช.ภ.๕ เพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ วันที่ 12/01/2015   09:26:31
วันสถาปณา รพ.ดารารัศมี 26 ธันวาคม 2557 วันที่ 12/01/2015   09:19:20
รายละเอียดและรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขประกอบงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโร วันที่ 04/12/2014   16:24:12 article
ร่างขอบเขต TOR งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัด ตำรวจภูธร ภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ 08/12/2014   08:12:47 article
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะเข้าพบ พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผบช.ตร.ภ.6 และ รองผบช.ภ.6 วันที่ 28/11/2014   14:51:02
พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ผบก.ดร.รพ.ตร. พร้อมคณะเข้าพบ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ตร.ภ.5 วันที่ 28/11/2014   14:41:24 article
งานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 12/11/2014   09:40:33 article
ผบก.ดร.รพ.ดร รับมอบเงินบริจาค จาก Prolab วันที่ 07/11/2014   16:12:32 article
พิธีบวงสรวงพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ โรงพยาบาลดารารัศมี ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 วันที่ 04/11/2014   09:38:32 article
พิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2557 วันที่ 04/11/2014   08:34:28 article
โรงพยาบาลดารารัศมี ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" วันที่ 28/10/2014   09:54:32 article
พ.ต.อ.สมชัย ตรีมธุรกุล รรท.ผบก.ดร.รพ.ตร. ร่วมกับหน่วยบินตำรวจ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28/10/2014   09:39:05 article
พ.ต.อ.สมชัย ตรีมธุรกุล รรท.ผบก.ดร.รพ.ตร. เยี่ยมนายตำรวจได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 24/10/2014   11:22:15 article
พ.ต.อ.สมชัย ตรีมธุรกุล รรท.ผบก.ดร.รพ.ตร. ร่วมประชุมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันที่ 21/10/2014   11:45:43 article
พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รรท.รอง พตร. และ พ.ต.อ.สมชัย ตรีมธุรกุล รรท.ผบก.ดร.รพ.ตร. เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ณ สถานีตำรวจภูธรภาค ๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ วันที่ 16/10/2014   15:12:15 article
พิธีรับและส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ผบก.ดร.รพ.ตร วันที่ 16/10/2014   15:16:33 article
โรงพยาบาลยินดีต้อนรับ พ.ต.อ.สมชัย ตรีมธุรกุล รรท.ผบก.ดร วันที่ 08/10/2014   14:50:39 article
เชิญชมการแข่งขันกีฬาสี บก.ตชด.ภาค ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ 01/07/2014   08:43:26 article
ขอเชิญหัวหน้างานทุกหน่วย ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก สปสช. เขต 1 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 9.30 น. วันที่ 18/06/2014   10:55:50 article
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมสร้างพฤติกรรมบริการที่น่าประทับใจ ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 วันที่ 12/06/2014   10:03:55 article
ภารกิจตรวจงานการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 6 และมอบตู้ยาแก่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 6 วันที่ 29/04/2014   16:25:20 article
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามูลนิธิโรงพยาบาลดารารัศมี "เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลดารารัศมี วันที่ 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 16/12/2013   13:46:50 article
ขอร่วมเชิญชวนขาวดารารัศมี แต่งกายชุดขาว-ดำ วันที่ 14/11/2013   15:35:21
ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระวันตำรวจ วันที่ 08/10/2013   09:48:26 article
การแข่งขันโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โรงพยาบาลดารารัศมีคัพ ประจำปี 2556 วันที่ 04/10/2013   09:44:08 article
พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ ผบก.ดร.รพ.ตร. เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ครบวาระการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปี 2556 วันที่ 04/10/2013   09:40:36 article
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วันที่ 04/10/2013   09:31:00 article
เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายการซ้อมแผนสาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ วันที่ 13/09/2013   08:52:08
ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านร่วมกันประชุม 5 ส. วันที่ 10/09/2013   10:25:45 article
โรงพยาบาลดารารัศมี วันที่ 18/06/2013   15:23:32
++โรงพยาบาลดารารัศมีเปิดให้บริการนวดแผนไทย และ ฝังเข็ม วันที่ 15/12/2012   21:18:40
++แจ้ง เรื่องการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของราชการ กรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วันที่ 15/12/2012   21:04:21Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th