dot dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


  2020-05-15

 โครงการ "ตู้ปันสุขโรงพยบาลรัศดารารัศมี เพื่อประชาชน" 

More...

  2020-05-14

ประกาศจากทางโรงพยาบาล เรื่อง การงดส่งยาทางไปรษณีย์ 

More...

  2020-04-17

 ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

 

 

More...

กิจกรรมโรงพยาบาล
  2020-03-09

 

 

More...

  2020-03-05

 

 

 

More...

  2020-02-21

 

More...

ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

 

 

เพิ่มเติม...

  

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม...

More...

More...

More...

Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th