ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ของผู้มารับบริการทางโรงพยาบาลดารารัศมีได้เพิ่มบริการส่งยาทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งยาให้ผู้ป่วยที่มีใบนัดในเดือน เมษายน 2563 และไม่ได้มีอาการผิดปกติ โดยประสานงานล่วงหน้าก่อนรับยา 3 - 5 วัน 

ติดต่อรับบริการโทรศัพท์ 053-299167 , 053-299207 ต่อ 303 และ 401 ในเวลาราชการ  8.00 - 16.00 น.

More...

 พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผู้บังคับการ ดร.รพ.ตร

นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมีเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา’สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์’
More...

More...

No article here !
กิจกรรมโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.

พ.ต.อ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร
พร้อมทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี
ให้การสนับสนุนในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ในการประชุมบริหาร โดยมี พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ เป็นประธาน พร้อมนำเสนอรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรค COVID-19 แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค ๕

 

More...

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เสริมสร้างความรู้และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมคุ้มแก้วขวัญดาว ภ.๕

 

More...

 เมือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พ.ต.อ.แสวง  เที่ยงใจ นายแพทย์(สบ๕)หน.ดร.รพ.ตร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดารารัศมี 

ได้จัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ณ บ้านสะลวงใน  ต.สะลวง อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอแม่ริมในการให้บริการและประสานงานกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน   พร้อมทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชนเพื่อมารับบริการจำนวนมาก  

More...

ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

  

More...

More...

More...

เรื่องน่ารู้
More...

More...

More...

Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th