dot dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


  2020-08-21

 คลินิกจมูก ไซนัส และภูมิแพ้  โรงพยาบาลดารารัศมี 

เปิดให้บริการตรวจนอกเวลา ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

More...

  2020-08-21
More...

  2020-07-14

 มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลดารารัศมี

ขอเชิญร่วมบูชา "รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี"

+-+-+ วัตถุประสงค์ +-+-+

1.เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
2.เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลดารารัศมี

More...

กิจกรรมโรงพยาบาล
  2020-09-11

 

พิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

 

More...

  2020-09-17

พล.ต.ต.หญิง พิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร. และคณะเข้าร่วมติดตามการดำเนินการโครงการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ และตรวจกำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการลักลอบการหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่ จ..แม่ฮ่องสอน

More...

  2020-09-17

ณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย โรงพยาบาลดารารัศมี

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย รพ.ดารารัศมี ประจำปี 2563"

More...

ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

 

 

เพิ่มเติม...

  

เพิ่มเติม...

เพิ่มเติม...

More...

More...

More...

Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th