dot dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
More...

More...

เมื่อ  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑
พล.ต.ต.หญิงพิมพรรณ ทรัพย์ขำ ผบก.ดร.
รับบริจาคเงินจากพล.ต.ต.อรรถกิจ กรณ์ทองและคณะ 
เพื่อสนับซื้ออุปกรณ์การแพทย์เปิดแผนกจักษุ

More...

กิจกรรมโรงพยาบาล
More...

More...

 พิธีรับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกีตรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

More...

ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา
More...

More...

More...

เรื่องน่ารู้
More...

More...

More...

Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th